NÅGRA ORD FRÅN ANDRA

Hur upplevde du det att arbeta med de konstnärliga uttrycken?
"Frigörande. Skönt att uttrycka sig på olika sätt. Det känns tryggt att öppna sig på det här sättet även om det är till helt nya människor."


"Härligt och fantastiskt att få svar på det jag redan bär inom mig, genom de olika uttrycken och möten med alla deltagare. Dela, inspireras och känna gemenskap och få nya bekantskaper."

"Underbart! Ett fantastiskt sätt att möta både sig själv och andra på. Man möts som människa mot människa på ett djupare plan, på ett sätt som inte är jämförbart med något annat. Här spelar bakgrunden ingen roll. Vi är alla just människa."