OM

Apelmo Intermodal erbjuder skräddarsydd utbildning, handledning, coaching, psykoterapi, utvecklingsstöd.

I företaget finns en lång erfarenhet av olika uppdrag som utbildningar, konsult- och handledningsuppdrag samt terapeutiska uppdrag.

ERFARENHETER

Efter att under många år arbetat med utvecklings- och förändringsarbete som anställd inom offentlig sektor och Svenska Kyrkan fokuserar jag idag på i huvudsak tre områden: 

 1. mötet med enskilda eller med små grupper där det handlar om handledning/coaching/chefsstöd, stöd för personlig utveckling, psykoterapi.
 2. skräddarsydd utbildning av metoder som bygger på Expressive Arts - kommunikation i och genom kreativa uttrycksformer. Det handlar bland annat om bildarbete samt "Bordsteater" som verktyg att skapa nytt, lösa upp knutar, förändra, förnya. Det gäller också insatser liknande dem som genomförts i samarbete med Mälardalens Högskola.
 3. utveckla det teoretiska och filosofiska fundamentet för arbete i och genom EXA kopplat till en förståelse av lekens roll och betydelse. Detta sker inom ramen för ett forskningsinriktat arbete där Professor Bosse Bergstedt är vetenskaplig ledare. För mer information se Forskargruppen INTRA.se

UPPDRAG

Pågående

 • Ledarskapsutveckling
 • Artikelserie, inom ramen för Forskargruppen INTRA.
 • Psykoterapeutiska uppdrag och stöd för personlig utveckling.
 • Utvecklingsuppdrag - se "Forskargruppen Intra"
Genomförda uppdrag
 • MdH utveckling/genomförande Fristående kurs "Självkännedom och professionalitet", 7,5 Hsp
 • Workshops, Härnösands Stift, Västerås Församling
 • "Koncept SKAPA", utbildning och utveckling, Flemingsbergs Församling
 • Mälardalens Högskola, Utbildning för socionomstudenter, Program för Personlig utveckling, PPU, 2010-2017
 • Social Innovation, Svenska Kyrkan
 • Handledning avseende uppsatsskrivning, psykoterapi enskilt och i grupp, organisationsutveckling/organisationskonsulter
 • Psykiatrin i Landstinget Södermanland, möte i och genom EXA, personal och patienter.


SKRIFTER   -  i urval

 • Apelmo/Ekermo/Karp/Stål, ”Att mötas för förändring", Högskolan i Örebro, 1990 
 • Apelmo/Ekermo, ”Etik för samhällsarbete.”, Göteborgs Universitet, doktorandkurs 1991
 • Apelmo/Ekermo, ”Att skapa mötesplatser”, Linköpings universitet, 1991
 • Apelmo red., ”Utveckling i skola och kommundel”, Linköpings Universitet,1993 
 • Apelmo red., ”Uttryckande Konstterapi – en presentation”, Centrum för Välfärdsforskning, (CVF) Eskilstuna, skriftserie C,1996
 • Apelmo P., ”Uttryckande Konstterapi – förhållningssätt.”, Svenska Institutet för Uttryckande konstterapi, Stockholm, Diplomuppsats, 1997
 • Apelmo P., ”EXA; Expressive Arts – Uttryckande Konst. Tillämpning i skola och socialtjänst – Teoretiska perspektiv och exempel”, Utvecklingsarbetet Fristadsbarn, Fas 2 rapport 4, Eskilstuna kommun, 2004/rapportserie Lunds Universitet
 • Apelmo P., ”Den ickeverbala kommunikationens betydelse. Kommunikation av kroppsligt förankrad erfarenhet”, Umeå Universitet, Examinationsuppsats, Legitimationsgrundande psykoterapeutexamen, v 2008
 • Apelmo P., ”Pedagogisk praxis – en pedagogik för sociala sammanhang”, Manus, 2014
 • Svenska Kyrkan, Eskilstuna församling: Apelmo P (red), ”Utvecklingsarbetet SKAPA, Slutrapport”, Svenska Kyrkan, Eskilstuna Församling, 2012
 • Apelmo P (red), ”SKAPA Berättelser”, Utvecklingsarbetet SKAPA, Fördjupningsmaterial, Svenska Kyrkan, Eskilstuna Församling, 2013
 • Apelmo P & Tedenljung D & Lundkvist H. "Subjektifierande Högskolepedagogik" i Ärlemalm-Hagsér E & Öhman M (red) "Högskolepedagogisk utveckling i teori och praktik" Mälardalens Studies in Educational Sciences No 35, 2018
 • Lundkvist H & Apelmo P "Att upptäcka det som inte går att fånga", Studier i pedagogisk filosofi, Vol 7, Oss 2 (2020). Open access